Minnesota-hoito

Minnesota-Hoito ei ole koskaan avohoitoa.

Minnesota-Hoito on 12 askeleen mukainen alkoholistien, lääkeriippuvaisten, sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitokeskus suomessa. 

Perushoito vähintään 28 vuorokautta Lapualla TAI Hämeenkoskella, terapiapainotteisella täysihoidolla maksaa 6500€ hinta on pieni siitä mitä saa.
 

Johon on mahdollista hakea rahoitusyhtiöltä lainaa max:6000€ joka on korotonta mikäli maksaa 12kk pois.

Jotkut kunnat, kaupungit sekä yritykset ostavat mielellään palvelun jolloin oma osuus pienenee huomattavasti.nämä on selvitettävä ennen hoitoontuloa.

kuntaosuus 5590€ potilasosuus 910€ = 6500€ mikäli potilas keskeyttää hoidon, laskutamme 232,15€/hoitopäivä. Jos maksajana on kunta, maksusitoumus pitää olla selvitettynä ennen hoidon aloittamista. 

 

LISÄKSI TARJOAMME:

Läheiset pääsevät mukaan ilman lisäkustannuksia ja läheisten määrää ei mitenkään rajoiteta. Tarkoitus on jotta koko perhe/kaikki läheiset saisi avun.

Läheisviikonloppu perushoitojakson kolmannella viikolla Pe-Ma.

Lisäksi tarjoamme myös ilman lisäkustannuksia todella hyvät jatko mahdollisuudet…

Jatkohoito 48 viikkoa 1 x viikossa. Jatkohoitoon osallistuvat potilas ja läheisviikonloppuun osallistuneet läheiset. Jatkohoitopaikkakuntia on ympäri suomea yli kymmenellä paikkakunnalla.

Ja Bonusviikko Lapualla tai Hämeenkoskella raittiille alkoholistille käytettävissä perushoidon jälkeen potilaan itse valitsemana ajankohtana, lisäviikolle/päiville voi tulla koska vain ja on käytettävissä vaikka kuinka monta kertaa… Tuemme raittiutta kaikin tavoin koko loppu elämän… ja kylmä totuus on se, että kaiken tämän menettää yhdellä pienellä annoksella päihdettä.

Tärkeintä on, että ymmärretään, mitä päihderiippuvuus on

Minnesota-hoito on toiminut Suomessa Lapualla jo yli 20 vuotta. Simo Seppelin toi hoitomuodon Suomeen Ruotsista vuoden 1992 lopussa ja perusti Minnesota-hoidon, huhtikuussa -93 Minnesota-hoitoon tuli ensimmäinen potilas. Silloin yrityksessä työskenteli kolme perheen jäsentä. itse raitistunut alkoholisti oli paras apu alkoholismin kanssa taistelevalle kokemuksineen ja miten tärkeää oli omaisten ja läheisten mukaan ottaminen paranemisprosessiin ja raitistumiseen. Sillä kun alkoholisti on sairas, sairastuvat myös läheiset ja kuuluvat yhtä lailla autettaviin.

Suomessa Minnesota-hoitoa annetaan vain Lapualla ja Hämeenkoskella.

Minnesota-hoidon tilat Suomessa sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla maaseudun rauhassa. Lapuan kaupunki välittömässä läheisyydessään tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut. Koko Minnesota-hoidon henkilökunta on omakohtaisesti kokenut alkoholismin, koska vain alkoholistit itse ja pitkän aikaa yhdessä alkoholistin kanssa eläneet henkilöt omaavat syvimmän tiedon sairaudesta, ja näin ollen parhaat edellytykset Minnesota-hoidon päihderiippuvuuden hoitoon.

Tulokset olleet hämmästyttäviä

Ensimmäinen Seppelinin perheen ulkopuolinen henkilö tuli töihin taloomme 1995 ja hän oli talon oma ”kasvatti”. Hoitoon hakeutuneiden määrä on kasvanut huimasti. Ensimmäisen vuoden aikana hoitoon hakeutui alle 20 potilasta, mutta jo vuoteen 2000 mennessä
Minnesota- hoidon oli läpikäynyt noin 300 henkilöä. Tahti on vain kiihtynyt ja nyt hoitomme läpikäyneitä on jo yli 3000 potilasta.

Alkoholismi on monitahoinen sairaus

Minnesota-hoidon perusperiaatteet ovat:

  • Päihderiippuvuus on sairaus
  • Alkoholistit itse ja pitkään yhdessä alkoholistin kanssa eläneet henkilöt omaavat syvimmän tiedon sairaudesta, ja näin ollen omaavat parhaat edellytykset minnesota-hoidon hoitotyöhön.
  • Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys
  • Avoin, rehellinen, rakastava ja turvallinen ilmapiiri
miten eroon alkoholismista

Selviytyjä (Ritva Lindberg)

Alkoholi ja muut päihteet vaikuttavat kaikkiin ihmisen toimintoihin. Päihteitä käyttävä ihminen ei toimi normaalin ihmisen tavoin. Hänen arvomaailmansa ja taloutensa järkkyy, fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja henkinen terveys sekä tunne- ja sosiaalinen elämä kärsivät. Minnesota-hoidossa perustana onkin kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.

Alkoholismi ei ole kenenkään syytä. Alkoholi tuottaa joillekin iloa, eihän sitä kukaan muuten käyttäisi! Koska alkoholi on yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty aine, alkoholistitkin aloittavat päihteiden käytön siinä uskossa, että sillä on positiivisia vaikutuksia heidän sosiaaliseen elämäänsä ja se tuo heille iloa.  Kun alkoholismi puhkeaa sairaudeksi, sairastunut menettää kyvyn kontrolloida juomistaan, niin määrän kuin paikan ja laadun suhteen. Huolimatta juomisen aiheuttamista kielteisistä seurauksista, jatkaa juomistaan.

Alkoholisti ei ole vastuussa sairastumisestaan, mutta hän ehdottomasti vastuussa toipumisestaan! Minnesota-Hoito tarjoaa apua alkoholismiin.